CURSO DE GUÍA ESPELEOLÓXICO OBSERVER

Formaciones Observer®

Temáticas científicas


¿Por qué es interesante esta Formación?

[GAL] Os Destinos de Turismo Científico OBSERVER® son espazos naturais protexidos que desenvolven un modelo turístico pensado especialmente para divulgar e conservar os seus valores naturais. Son Destinos singulares que precisan de guías específicos para interpretalos. O Guía OBSERVER® é unha persoa formada, capacitada e acreditada para conducir grupos de visitantes en Destinos de Turismo Científico.

[AVISO IMPORTANTE AOS FEDEREDOS DA FGE (Federación Galega de Espeleoloxía): Todos aqueles alumnos que pertenzan á Federación Galega de Espeleoloxía, teñen á súa disposición para este curso descontos promocionais especiais, e a inscripción no mesmo, neses casos, debe facerse só a través do seguinte e-mail: escuela@espeleoloxia.org]

Destinatarios:

 • Espeleólogos e técnicos que pretendan exercer as súas competencias en covas galegas, e necesiten formarse e especializarse en Turismo Científico para iniciar, guiar axeitadamente, dar a coñecer os valores da zona, concienciar para a súa conservación e dinamizar un grupo nestes espazos protexidos.
 • Para participar será preciso estar en posesión da licenza federativa de espeleoloxía do ano en curso.
 • Curso especialmente indicado para guías de covas en Destinos Observer® .

Información:

 • Prezo: 100 € (10 % de descuento ao darse de alta en www.observersciencetourism.com)
 • Prazo de inscrición: Ata o 10 de febreiro de 2020.
 • Localización: Mondoñedo (Lugo).
 • Proba final con certificado e Diploma de Guía Observer®.
 • Será necesario asistir ao 90% do total do curso para obter o diploma.
 • Son por conta dos asistentes:

  - Aloxamento e manutención.
  - Equipamento espeleolóxico.
  - Licencias e seguros deportivos para a práctica da espeleoloxía.
Reservar

ImágenesOtra información

 • Precio: 100.00 €
 • Plazas disponibles: 25
 • F. Inicio: 15/02/2020
 • F. Fin: 16/02/2020

¿Tienes alguna duda?

Contacta con nuestro departamento de atención al cliente para cualquier pregunta sobre Observer

Contactar

Iniciar sesión

¿Has olvidado tu contraseña?